Header Ads

Zallako Udalak RENFEri eta ADIFi eskatu die zerbitzuan hobekuntzak egin ditzatela - El Ayuntamiento de Zalla insta a RENFE y a ADIF a realizar mejoras en el servicio

Urtarrilaren 1az geroztik, RENFEk eta ADIFek FEVE beretu zutenetik, Zallako Udalak FEVErekin egiten ari zenaren ildotik jarraitu du lanean, udalerriko zerbitzuaren kalitatea hobetze aldera. Bada, horri dagokionez, hainbat eskakizun helarazi dizkie.

Lehenik eta behin, Mimetizeko geralekua abiarazteari dagokionez, Udalak dagoeneko RENFE eta ADIFeko zuzendariei eskatu die zerbitzu hori ahalik eta lasterren martxan jar dezatela, betiere kontuan hartuta Bilbao-Santander lineako Zallako geralekuko obrak amaitu direla.


Beste alde batetik, herritarren egonezina jaso dugu, eta duela gutxi Arangurengo zenbait trenbide-pasaguneri buruzko hiru idazki igorri dira, egunero izugarrizko arazoak eragiten dituzte eta. Lehenengo idazkian, Udalak urtarrilaren 9an El Porrón jatetxearen parean dagoen trenbide-pasagunean gertatutako ezbehar bati buruzko azalpenak eskatu ditu; izan ere, trenbide-pasagune hori, zenbaitetan, irekita egon ohi da maniobrak egiten dituzten bitartean, eta, horrek izugarrizko arriskua eragiten du. Hori dela eta, gertaera arriskutsurik berriz ez gertatzeko neurri egokiak hartzea eskatzen da.

Bigarren idazkian, Udalak azalpena eskatu du Mendi Alde auzora sartzen direnek jasan behar izaten dituzten atzerapenengatik; izan ere, Bilbo-Santader lineako barrerak itxi egiten dira, maniobrak egiteko, inolako trenik igaro gabe.

Hirugarren idazkiaren bidez, Arangurengo geralekuaren trenbide-pasagunea zeharkatzen dutenek itxaron behar izaten duten denbora luzea salatu du. Udalak uste du denbora tarte horiek murriztu egin daitezkeela, hain zuzen, barrerari trena Gueñesetik ateratzen denean eragin beharrean, Arangurengo geltokira iristean eraginez.


Udalak gutxi barru igorriko du proposamen teknikoa eta lankidetza hitzarmenaren proposamena. Hitzarmen horren helburua da Udalak eta ADIFek elkarrekin hobetzea oinezkoen joan-etorriak Mimetizen jende gehien ibiltzen den hiru trenbide-pasaguneetan eta Arangureneko pasaguneetako batean.


Desde que el 1 de enero FEVE pasara a ser absorbido por RENFE y ADIF, el Ayuntamiento de Zalla ha continuado trabajando, en la línea de lo que se venía haciendo con FEVE, para que la calidad del servicio en el municipio mejore. En este sentido les ha hecho llegar varias peticiones. 

En primer lugar, sobre la puesta en funcionamiento del apeadero en Mimetiz, el Ayuntamiento ya ha solicitado a los directivos de RENFE y ADIF que este servicio se ponga en marcha a la mayor celeridad posible, toda vez que las obras del apeadero de Zalla en la línea Bilbao-Santander ya han finalizado.


Por otra parte, recogiendo el malestar de los vecinos y vecinas, recientemente se han remitido tres escritos respecto a varios pasos a nivel en Aranguren que provocan un trastorno diario. En el primero de los escritos, el Ayuntamiento pide explicaciones sobre un incidente acaecido el pasado 9 de enero en el paso a nivel a la altura del restaurante El Porrón. Paso que, ocasionalmente, permanece abierto mientras se están realizando maniobras, con el consiguiente peligro que ello conlleva. Por eso, se solicita que se pongan los medios oportunos para que no vuelvan a suceder episodios peligrosos. En segundo lugar, se pide una explicación por los retrasos que habitualmente sufren quienes acceden al barrio Mendi Alde, donde las barreras de la línea Bilbao-Santander se cierran habitualmente para realizar maniobras sin que transite ningún tren. En un tercer escrito denuncian los largos tiempos de espera que tienen que sufrir quienes atraviesan el paso a nivel del apeadero de Aranguren. El Ayuntamiento entiende que esos tiempos se podrían minimizar si la barrera se accionara a la llegada del tren a la estación de Aranguren en vez de cuando sale de Güeñes.


Próximamente se remitirá una propuesta técnica y una oferta de convenio de colaboración para mejorar de forma conjunta, Ayuntamiento y ADIF, el tránsito de peatones en los tres pasos a nivel más transitados de Mimetiz y uno de los de Aranguren.

No hay comentarios