Header Ads

Markesina instalatu da Arangoitin - Instalada la marquesina de Arangoiti


Honezkero, Arangoitiko (Aranguren) herritarrek markesina berria dute. Zallako Udalak bere garaian eskatu zion Bizkaiko Foru Aldundiari azpiegitura hori instalatze; baina, Foru Aldundiak, obra ez egiteko, alegatu zuen 2013an ez zegoela kontzeptu horretarako aurrekonturik.

Jarduketa premiazkoa zenez, Udalak erabaki du Lusa auzoan (Mimetiz) zegoen udal markesina lekualdatzea, bertan duela gutxi egin direlako hobekuntza obrak. Hala, Arangoitira eraman da, eta, modu horretan, hilero 200 pertsonak baino gehiagok erabiltzen duten zerbitzua optimizatuko da.

Markesinaren aldaketa eraginkorra izateko, lursailaren jabearekin negoziatu da, eta aterpea kokatu den zonaren 8 m2-ak Zallako Udalari laga dizkio. Gainera, eremua mugatzen zuen baranda kendu eta zolarria egin behar izan da berau finkatzeko.


Los vecinos y vecinas de Arangoiti, en Aranguren, disfrutan ya de una nueva marquesina. El Ayuntamiento de Zalla solicitó en su día la instalación de dicha infraestructura a la Diputación Foral de Bizkaia, que alegó falta de presupuesto para ese concepto en 2013 para no realizar la obra.

Debido a la urgencia de la actuación, el Consistorio ha tomado la decisión de trasladar la marquesina municipal ubicada en el barrio de Lusa (Mimetiz), donde recientemente se han realizado mejoras, a Arangoiti y optimizar de esta forma un servicio que mensualmente utilizan más de 200 personas.

Para que el cambio de la marquesina se haga efectivo se ha negociado con el propietario del terreno, quien ha cedido al Ayuntamiento de Zalla los 8 m2 que ocupa la zona donde se ha ubicado la cubierta. Además, ha sido necesario quitar la barandilla que delimitaba la zona y hacer una solera para el anclaje de la misma.

No hay comentarios