Header Ads

HHI-ko eta AEK-ko igogailua / Ascensor de CEPA y AEK


Vista del ascensor desde la planta inferior (izq.) y superior (dcha.)

Helduentzako Hezkuntza Iraunkorreko Zentroko (HHI) eta AEK euskaltegiko ikasleek, dagoeneko badute bi zentroetarako sarbidea hobetuko duen igogailua. Obrak 72.581,85 €-ko gastua izan du, nahiz eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Udalaguntza diru-laguntza jaso duen, zehazki, 42.469,38 €-koa. 
Era berean, eraikin horretan bertan beste jarduketa bat ere egin da. Enkarterriko udal euskaltegiarekin lotura duen eskailera egin dute. Nolanahi ere, gelen antolamendua eta eraikinaren gaur egungo banaketa kontuan hartuta, ez da erraza igogailu berriraino sartzea.


El alumnado del Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA) y del euskaltegi AEK puede disfrutar ya de un ascensor con el que se mejora la accesibilidad a ambos centros. La obra ha tenido un coste de 72.581,85 € aunque ha contado con una subvención del Departamento de Educación, Universidades e Investigación Udalaguntza de 42.469,38 €.
Asimismo, se ha llevado a cabo otra actuación en ese mismo edificio. Se ha creado una escalera de comunicación con el euskaltegi municipal de Las Encartaciones aunque, por la disposición de las aulas y la distribución actual del edificio, no permite una comunicación accesible hasta el nuevo ascensor.No hay comentarios