Header Ads

Implantación de Soluciones TIC para autónomos y microempresas


¿Cómo participar?

Las empresas que deseen participar deberán inscribirse online en la web www.euskadinnova.net
Con el objetivo de satisfacer las expectativas de los participantes y no exceder los plazos fijados, se requiere compromiso y esfuerzo por parte de los mismos.

¿En qué consiste?

Si eres autónomo o tu negocio es una micropyme con menos de 10 empleados del País Vasco y quieres:

Llegar a mas clientes
Aumenta tu escaparate posicionándote adecuadamente en Internet (portal web, mapas virtuales, portales especializados,…) para mostrar tus productos y servicios (catálogo online, reservas,…).

Ahorrar tiempo y costes
Con la banca electrónica y los trámites telemáticos con la Administración, ahorra tiempo en tus gestiones del día a día, y con el uso de correo electrónico y espacios en Internet para compartir documentos, evita desplazamientos y gastos en mensajería y servicios postales.

Mejorar la relación con el cliente
A través del posicionamiento en la web (blog, perfil en redes sociales…) conoce las opiniones de tus clientes y realiza promociones dirigidas (sms, mailing, mensajes en redes sociales…) adelantándote a sus necesidades.

Ser más eficiente
Integra tus ventas con tu gestión interna (TPV congestión integrada con inventario, contabilidad…), y agiliza el servicio con soluciones para móviles (escaneo, pago online…) y con herramientas de gestión del servicio (gestión de turnos,…).

Te invitamos a participar en el proyecto impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, a través de SPRI, para la implantación y utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en microempresas, como la tuya, y así poder incrementar tu competitividad.

Conviértete en un negocio 2.0

Saca provecho de las TICs, haciendo uso de los servicios que ponemos a tu disposición

Implantación Asesor tecnológico que te ayudará gratuitamente a sacar todo el provecho de las TICs en tu propio negocio
Formación Cursos en la red de KZgunea (www.euskadinnova.net) sobre el uso de las TICs adaptados a las necesidades de tu negocio
Información Sitio web con toda la información de estas y otras iniciativas en Euskadi+innova (www.euskadinnova.net)
Asistencia Consulta y resuelve con e-Kontsulta (www.ekontsulta.net) tus dudas sobre las TICs

+ información en SPRI
teléfono: 902 702 142
e-mail: info@spri.es

Euskaraz


IKT Konponbideen ezarpena EAEko mikroETEetan

Nola parte hartu?

Parte hartu nahi duten enpresek online eman behar dute izena www.euskadinnova.net web orrian. Parte-hartzaileen igurikapenak betetzeko eta finkatutako epeak ez gainditzeko, parte-hartzaile guztien konpromisoa eta ahalegina eskatzen dira.

Zertan datza?

Autonomoa bazara edo 10 langile baino gutxiagoko mikroETE bat baduzu EAEn eta hauetakoren bat egin nahi baduzu:

Bezero gehiagorengana iritsi
Ongi kokatu Interneten (web ataria, publizitate zuzendua, atari espezializatuak,...) eta handitu zure erakusleihoa zure produktu eta zerbitzuak erakusteko (onlineko katalogoa, erreserbak...).

Denbora eta kostuak aurreztu
Aurreztu denbora eguneroko gestioetan banka elektronikoarekin eta Administrazioarekiko tramite telematikoekin. Eta posta elektronikoaz eta Intereneteko espazio ez baliatzen bazara dokumnetuak partetzeko, joan-etorriak eta mezularitzako eta posta zerbitzuetako gastuak aurreztuko dituzu.

Bezeroarekiko harremana hobetu
Webeko posizionamenduaren bitartez (bloga, sare sozialetako profila,...) zure bezeroen iritziak ezagutu ditzake zu eta sustapen zuzenduak egin (sms, mailing, sare sozialetako mezuak…) horrela aurrea hartuko diezu beren premiei.

Eraginkorragoa izan
Integratu zure salmentak barne kudeaketarekin (inbentarioa, kontabilitatea,…),eta azkartu zerbitzua mugikorrentzako konponbideekin (eskanerra, online ordainketak…) eta zerbitzua kudeatzeko tresnekin (txanden kudeaketa…).

Gonbidatuta zaude ekimen pilotu honetan parte hartzera. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen Lehiakortasun Sailak SPRIren bitartez bultzatu du proiektu hori, zurea bezalako mikroenpresetan Informazio eta Komunikazio Teknologia (IKT) berriak ezarri eta beren erabilera bultzatzeko, eta bide horretatik, lehiakortasuna handitzeko.

Bihurtu zaitez 2.0 negocio


Atera probetxua IKTei, zure eskura jartzen ditugun zerbitzuak erabiliz

Ezarpena
Aholkulari teknologiko batek dohainik lagunduko dizu zure negozioanIKTak eta gehien aprobetxatzen
Prestakuntza
Zure premiei egokitutako IKTak erabiltzen ikasteko ikastaroak eskainiko dira KZguneen sarean (www.euskadinnova.net)
Informazioa
Euskadi+innova webgunean (www.euskadinnova.net) ekimen honi eta beste batzuei buruzko informazioa aurkituko duzu
Bertaratzea
Kontsultatu eta argitu IKTei buruz dituzun zalantzak e-Kontsulta (www.ekontsulta.net) zerbitzuan

No hay comentarios