Header Ads

Osoko bilkura apirilaren 29an / Sesión de pleno el martes 29 de abril

Asteartean, apirilaren 29an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko ez ohiko deia egingo du 09:00etan // El martes 29 de abril se celebrará a las 09:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento.
Orden del día:
EUSKARAZ:
1.- 2014. urtean egingo diren Europako Legebiltzarrerako Hauteskundeetako mahaien zozketa.
2.-  Zalla Bai Auzokide Elkartea aurkeztutako mozioa, Erregistroak oso-osorik eraldatzeko legearen aurreproiekturari buruzkoa.
3.- 2013ko laugarren hiruhilekoari dagokion berankortasunari buruzko txostenaren berri ematea.
4.- 2014ko lehenengo  hiruhilekoari dagokion berankortasunari buruzko txostenaren berri ematea.
5.- 350/14 Alkatetza Dekretuaren berri ematea. Horren bidez onetsi da preskripzioagatik edo beste arrazoi batzuengatik itxitako ekitaldietatik  eratorrietako eskubide aitortuei, kobratu gabekoei, baja emateko espediente kolektiboa, 2012ko ekitaldiari eta aurrekoei dagokiena.
6.- 315/14 Alkatetza Dekretuaren berri ematea. Horren bidez onetsi da preskripzioagatik edo beste arrazoi batzuengatik itxitako ekitaldietatik  eratorrietako eskubide aitortuei, kobratu gabekoei, baja emateko espediente kolektiboa, 2008ko ekitaldiari eta aurrekoei dagokiena.
7.- 352/14 Alkatetza Dekretuaren berri ematea. Horren bidez onesti da 2013ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa.

CASTELLANO:
1.- Sorteo mesas electorales elecciones al Parlamento Europeo 2014.
2.- Moción de Zalla Bai Auzokide Elkartea en relación al anteproyecto de la Ley de Reforma Integral de los Registros.
3.- Dación cuenta informe de morosidad correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013.
4.- Dación cuenta informe de morosidad correspondiente al Primer Trimestre de 2014.

5.- Dación cuenta Decreto nº 350/14 por el que se aprueba el expediente colectivo de Baja de derechos reconocidos, pendientes de cobroprocedentes de ejercicios cerrados, correspondientes a los ejercicios 2012 y anteriores prescripción y otras causas.
6.- Dación cuenta Decreto nº 351/14 por el que se aprueba el expediente colectivo de Baja de obligaciones reconocidos pendientes de cobro, procedentes de ejercicios cerrados, por prescripción y otras causas de los ejercicios.
7.- Dación cuenta Decreto Alcaldía 352/14 por el que se aprueba la liquidación de los Presupuestos, correspondientes al 2013.

No hay comentarios