Header Ads

Uholdeak pairatu dituzten herritarrentzako laguntzen laburpen-taula argitaratu du Udalak // El Ayuntamiento elabora una tabla que aúna las ayudas que pueden solicitar las personas afectadas por las inundaciones


Zallako Udalak, gaur egun arte eskura dituen laguntza guztiak herritarren artean banatzeko, laburpen-taula bat egin du, laguntza horiek guztiak jasotzen dituena. Honako hauek zehazten dira taula horretan: laguntza-mota, betekizunak, epeak, agiriak eta agiriak aurkezteko lekua. Beste alde batetik, Zalla udalerriko bizilagun guztiei adierazten zaie uholdeei buruzko informazio guztia uholdeak.zalla.org webgunean ageri dela.


El Ayuntamiento de Zalla, al objeto de facilitar a la ciudadanía todas las ayudas que tienen disponibles hasta la fecha, ha elaborado una tabla a modo de resumen con todas las ayudas existentes detallando: el tipo de ayuda, requisitos a cumplir, plazos, documentación y lugar de presentación de la misma. Asimismo, indicar a todos los y las vecinas de Zalla que la información acerca de las inundaciones estará disponible en inundaciones.zalla.org

No hay comentarios